Text visas om bilden är trasig

Välkommen

Bemanna med rätt Person på rätt plats. Vi på Transportjänst är vana vid bemanningsuppdrag och vi tycker att det ska vara enkelt, flexibelt och säkert att ordna sin bemanning. Om ditt företag har fått en oväntad vakans, står inför en expansion eller har ett högre leveranstryck under perioder. Då har vi en lösning för dig. Transporttjänst har bred erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att hitta rätt kompetens till de flesta uppdrag. Vi levererar bemanningslösningar både för korta och längre uppdrag. Våra duktiga konsulter är kvalificerade Chaufförer, Truckförare och Terminalarbetare. Tillsammans hjälper vi dig att göra ditt företag ännu bättre.

Den traditionella metoden för bemanning med fast anställd personal blir allt mer omodern. På en marknad där det ständigt ställs krav på ny kompetens och rörligheten är stor bland arbetskraften är inhyrd peronal ett klokt val. Det är dessutom ett utmärkt verktyg för att möta en osäker och konjunkturkänslig marknad.


Kontakt

072 269 20 45
bengt_sandin@transporttjanst.eu
Sigfrids väg 17B, 289 31 Knislinge

© Transporttjänst Knislinge 2021